सचिवालय

मुख्य न्यायाधिवक्तालाई निजको काममा सहयोग पुर्याउन निजी सचिवालय रहेको छ । सो सचिवालयको काम देहाय बमोजिम हुनेछन्:


१. मुख्यन्यायाधिवक्ता समक्ष पेश हुने मिसिलहरू अध्ययन गरी मुख्यन्यायाधिवक्तालाई जानकारी गराउने ।
२. मुख्यन्यायाधिवक्ता समक्ष पेश हुने मिसिल, कागजात तथा चिठ्ठीपत्रहरूको अभिलेख व्यवस्थित गर्ने ।
३. मुख्यन्यायाधिवक्ताबाट सम्पादन हुने विभिन्न कार्यक्रमहरूलाई व्यवस्थित रूपमा अभिलेख  गराउने ।
४. अन्य व्यक्तिसँगको मुख्यन्यायाधिवक्ताको भेटघाटको समय निर्धारण तथा त्यसको कार्यक्रम र तालिका बनाई भेटघाटलाई व्यवस्थित बनाउने ।
५. मुख्यन्यायाधिवक्ताको कार्यकक्ष र सचिवालयको लागि आवश्यक पर्ने सरसामान र पुस्तकहरूको व्यवस्थापन गर्ने ।
६. मुख्यन्यायाधिवक्ताको कार्यकक्षमा टेलिफोन र अनलाइन कम्प्लेन्टको व्यवस्था गरी प्राप्त सूचनाहरूको टिपोट बनाई मुख्यन्यायाधिवक्ता समक्ष पेश गर्ने ।
७. मुख्यन्यायाधिवक्तालाई भेट्न आउने व्यक्तिहरूलाई मुस्कान सहितको आतिथ्यता प्रदान गर्दै आवश्यक सहयोगको प्रबन्ध गर्ने ।
८. मुख्यन्यायाधिवक्ताको निर्देशन अनुसारको विभिन्न बैठकहरु बोलाउने र सञ्चालन गर्ने ।
९. प्रशासकीय विषयमा मुख्यन्यायाधिवक्ताबाट दिइएका आदेश र निर्णयहरूको कार्यान्वयनको लागि सम्बद्ध विभाग वा महाशाखामा संप्रेषित गरी कार्यान्वयनको अवस्थाबारे जानकारी लिई मुख्यन्यायाधिवक्ता समक्ष पेश गर्ने ।
१०. मुख्यन्यायाधिवक्ताबाट भएका निर्णयहरू र मुख्यन्यायाधिवक्ताको अध्यक्षतामा भएका बैठकका निर्णयहरू कम्प्युटर समेतमा अभिलेखिकरण गर्ने ।
११. मुख्यन्यायाधिवक्ताले तोकेका मुद्दाहरूमा बहस पैरवीको काम गर्ने ।
१२. मुख्यन्यायाधिवक्ताबाट सम्पादन हुने कामको व्यवस्थापन सम्बन्धी आवश्यक अन्य काम    गर्ने ।


संलग्न जोडिएका विवरणहरु

No Attachments

अपडेटः March 22-03-15

समाचार

मा. मुख्य न्यायाधिवक्ता श्री बीरेन्द्र कुमार ठाकुर ज्यूबाट आर्थिक बर्ष २०७९।८० को बार्षिक प्रतिवेदन पेश

"संविधानको एकल सूची र साझा सूचीका अधिकार कार्यान्वयनको अवस्थाको सम्बन्धमा अन्तरक्रिया" कार्यक्रम सम्पन्न

"न्यायिक समितिको सदस्यहरुको क्षमता अभिबृद्धि, सशक्तिकरण र सबलीकरण" सम्बन्धि २ दिने कार्यक्रम

माननीय प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रज्यू समक्ष मुख्य न्यायाधिवक्ता श्री वीरेन्द्र कुमार ठाकुरले आ.व २०७८।०७९ को बार्षिक प्रतिवेदन आज मिति २०८०।०२।१८ ...

‘त्यसपछि बल्ल न्याय पाइयो’

मधेश प्रदेशको मुख्य न्यायाधिवक्तामा श्री बिरेन्द्र कुमार ठाकुर नियुक्त हुनुभएको छ ।

उच्च तथा जिल्ला सरकरी वकील कार्यालय (मधेश प्रदेश) का सरकारी वकीलहरुसँग अभियोजन तथा प्रदेश कानून सम्बन्धी छलफल र अन्तरक्रिया कार्यक्रम

निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदायक अधिकृतहरुको वर्तमान अवस्था र प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि भावी रणनिती

उच्च सरकारी वकील कार्यालय जनकपुरधाम लाई फर्निचर लगायतका सामाग्री हस्तान्तरण

प्रदेशको संवैधानिक अधिकार र प्रदेश कानून बिषयमा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, काठमाण्डौ स्थितमा भएको सम्मेलन कार्यक्रम

डेस्कटप कम्पयुटर तथा प्रिन्टर सहयोग