नियम तथा विनियमहरु

 

S.N. Name  
1. प्रदेश सरकार(कार्यविभाजन) नियमावली, २०७४ Download
2. प्रदेश_निर्वाचन_क्षेत्र_पूर्वाधार_विकास-कार्यक्रम_संचालन_नियमावली_२०७५-1-1 Download
3. सार्वजनिक-खरिद-नियमावली-२०६४ Download
4 प्रदेश सार्वजनिक खरिद नियमावली २०७७  

 


संलग्न जोडिएका विवरणहरु

Title Download Count View & Download
सार्वजनिक-खरिद-नियमावली-२०६४ 23   View  Download
प्रदेश_निर्वाचन_क्षेत्र_पूर्वाधार_विकास-कार्यक्रम_संचालन_नियमावली_२०७५-1-1 23   View  Download
प्रदेश सरकार(कार्यविभाजन) नियमावली, २०७४ 23   View  Download

अपडेटः March 22-03-15