निर्देशिकाहरु

 

S.N. Name  
1. आन्तरिक पर्यटन Nirdeshika Download
2. प्रदेश कानुनी सहायता अधिकृतको नियुक्ति तथा सेवा शर्त सम्बन्धि निर्देशिका Download
3. प्रदेश खर्चको मापदण्ड निर्देशिका 2075 Download
4. खरिद निर्देशिका २०७४ Download


संलग्न जोडिएका विवरणहरु

Title Download Count View & Download
खरिद निर्देशिका २०७४ 24   View  Download
प्रदेश खर्चको मापदण्ड निर्देशिका 2075 25   View  Download
प्रदेश कानुनी सहायता अधिकृतको नियुक्ति तथा सेवा शर्त सम्बन्धि निर्देशिका 47   View  Download
आन्तरिक पर्यटन Nirdeshika 21   View  Download

अपडेटः March 22-03-15