डेस्कटप कम्पयुटर तथा प्रिन्टर सहयोग

आज मिति २०७८।११।२७ गते मुख्य न्यायाधिवक्ता श्रीमान दिपेन्द्र झाज्यूले यस कार्यालयको तर्फबाट जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, महोत्तरीका जिल्ला न्यायाधिवक्ता श्री यादव प्रसाद पौडेलज्यूलाई कार्यालय संचालनमा सहयोग हुने प्रयोजनको लागि डेस्कटप कम्पयुटर सेट थान-१ र प्रिन्टर थान-१ हस्तान्तरण गर्नुभयो ।


संलग्न जोडिएका विवरणहरु

No Attachments

अपडेटः March 22-03-15