आ.व. २०७७।०७८ को बार्षिक प्रतिवेदन

मिति २०७८।०९।२१ गते यस मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय प्रदेश नं. २, जनकपुरधामका मुख्य न्यायिधवक्ता श्री दिपेन्द्र झा ज्यूले मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाका शर्त सम्बन्धि ऐन, २०७५ को दफा १३ बमोजिम मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय र मातहतका कार्यालयको काम कारवाहीको आ.व. २०७७।०७८ को वार्षिक प्रतिवेदन माननिय प्रदेश प्रमुख श्री हरिशंकर मिश्र ज्यू समक्ष पेश गर्नुभयो ।


संलग्न जोडिएका विवरणहरु

No Attachments

अपडेटः March 22-03-15